АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

XXXI. Декларация... Печат

Декларация, приета на ХХХІ редовен конгрес на РДП (София, 17 април 2004 г.)

РДП е партия с традиции, която отстоява ценностите на либералната демокрация, на морал в политиката, на гражданското общество.
Ние изцяло споделяме приоритетите на обединена Европа, събрани в три думи - свобода, равенство, справедливост.
Каузата, идентичността и програмата определят РДП като дясноцентристка партия в българското политическо пространство. Нашите идеи и послания, практическата им реализация, са насочени в интерес на конкретни социални групи - учителите и лекарите, държавните служители, хората със свободни професии, дейците на науката, културата, изкуството, представителите на малкия и среден бизнес и на българската младеж.
В основата на социално-икономическата ни политика е здравето, сигурността и благоденствието на отделния свободен човек.
РДП е отворена партия, партия на диалога. Поддържаме близки контакти и активно ще сътрудничим с партии и с граждански организации от демократичното пространство.
РДП приема различията - ценностни, идеологически, религиозни и категорично се обявява срещу насилието като средство за преодоляването им. Тероризмът и тоталитарното държавно управление, основано на национал-социалистически и комунистически идеологии разрушават и се опитват да унищожат ценностната система на човечеството.
РДП е за единна и неделима България, в която отделния човек е основния приоритет на държавната политика.