АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Йордан Стефанов Тодоров Печат

Йордан Стефанов Тодоров

  • дата на раждане: 14 ноември 1932 г.
  • месторождение: град Велико Търново
  • образование: висше - медицина
  • професия: лекар-невролог
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание
  • участие в парламентарни комисии: по административно-териториалното устройство и местно самоуправление и по външната политика
  • изборна длъжност: председател на Парламентарната комисия по административно-териториалното устройство и местно самоуправление в ХХХVІ ОНС (от 1. VІІ. 1992 г.)