АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Йордан Венелинов Ганев Печат

Йордан Венелинов Ганев
(12.05.1926 – 14.12.2004)

Image

Йордан Ганев е един от възстановителите на РДП през 1990 г. Завършил е две висши образования – право и музика. Практикува професията на музиковед.
Депутат е в ХХХVІ Обикновено народно събрание, където е член на комисията по външната политика и на комисията по култура, като на последната е и председател.
В последните години на своя живот работи активно за популяризиране на либералните идеи и изграждане на гражданско общество в България. Особено активно е участието му за защита на гражданските права, за развитието на читалищното дело, за издирване и подпомагане на млади таланти.
Завършва жизнения си път като член на Изпълнителния комитет на РДП.