АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Захари Димитров Райков Печат

Захари Димитров Райков

Image
  • дата на раждане: 28 март 1936 г.
  • месторождение: град Хасково
  • образование: висше - биохимия
  • професия: лекар, научен работник
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание
  • участие в парламентарни комисии: по науката и образованието и по здравеопазването
  • изборна длъжност: заместник-председател на Парламентарната комисия по науката и образованието в ХХХVІ ОНС