АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Божия Георгиева Табакова-Божилова Печат
Image
дата на раждане: 17 август 1949 г.
месторождение: град Ракитово, област Пазарджик
семейно положение: омъжена, има един син
образование: висше, СУ “Св. Климент Охридски” - Химически факултет
професионална дейност:
- 2000-2001 г. - Министерство на труда и социалната политика, ръководител на Националната служба за социално подпомагане
- 1993-2000 г. - ръководител на Трета столична общинска служба за социално подпомагане
- 1986-1993 г. - Българска академия на науките, специалист-химик в Института по обща и неорганична химия
- 1975-1986 г. - специалист-химик в Института по почвознание "Н.Пушкаров"
- 1974-1975 г. - технолог в Бирена фабрика "Витоша"
чужди езици: руски и английски (писмен - ниво INTERMEDIATE)
компютърна грамотност: WORD, EXCEL, INTERNET
политическа принадлежност: член на Радикалдемократическата партия в България, от 1 май 2004 г. е избрана за неин организационен секретар