АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

ХХХІІ. Информация за ХХХІІ Конгрес на РДП Печат
На 14.04.20007 в Дом на културата „Средец” в София, се проведе ХХХІІ редовен Конгрес на РДП.
Работата на делегатите протече при следния дневен ред:
1.Отчетен доклад за дейността на РДП.
2.Отчети на Проверителния съвет и на Комисията по етика.
3.Избор на ръководни органи.
4.Приемане на политическа декларация.
Конгресът бе открит от председателя на РДП, г-н Захари Петров.
След внасяне на знамето на партията – знамето на създадената от Найчо Цанов видинска организация, бе дадена думата за приветствия от представителите на близки до РДП партии от дясното пространство, дошли да уважат най-висшия форум на РДП.
С минута мълчание бе почетена паметта на починалите видни дейци на РДП – Йордан Ганев и Раденко Пресолски
Докладите на председателя на РДП, г-н Захари Петров, на председателя на Проверителния съвет, г-н Нико Линков и на председателя на Комисията по етика, г-жа Антоанета Ковачева, бяха последвани от дебати, съдържащи загриженост за раздробеността на дясното политическо пространство в България, за неспособността на управляващата тройна коалиция да се справи с ширещата се бедност, с престъпността и корупцията, проникнали във всички структури на държавата.
Конгресът избра нов Национален партиен съвет и Проверителен съвет.
За председател бе преизбран г-н Захари Петров.
На първото си заседание, новоизбрания НПС определи състава на Изпълнителния комитет. За заместник-председател бе избран г-н Петър Юруков, а за организационен секретар –г-н Красимир Койчев.
Работата на Конгреса завърши с приемане на Политическа декларация.