АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Либерална културна политика Печат
Либерална културна политика

РДП е за разширяване на пространството за културното разгръщане на личността в обществото. Това би осигурило на българската нация повече свобода за индивидуалността и творческите способности на всеки гражданин.
РДП е за стимулиране на образованието и науката и за полагане на специални грижи за съхраняване на научния потенциал на България.
Държавната културна политика трябва да осигури условия за свободната изява на културната и художествената инициатива. РДП е против всеки опит за преопределяне на същността и съдържанието на културния и художествен живот и всяка цензурираща намеса на държавата.
Държавата трябва да се стреми да стимулира изкуството, в което отношение не може да изостава след програмите за технологичното и икономическо развитие.
Либералната културна политика трябва да допринася за съхранението на културните ценности и запазването на националните традиции и самобитност, както и за представянето им пред света. Финансирането на културни прояви трябва да предоставя равноправни законови преференции на корпоративни и държавни институции, което да не освобождава бюджета от задължения към националната култура. Наложително е да се защити законодателно спонсорството и меценатството в културата н изкуството.
Като либерална формация, ратуваща за култура в политиката, като носител на най-ценната собственост - интелектуалната, РДП ще развива чрез всички свои представители във властта, чрез местните си организации, чрез клубовете и своя самостоятелна културна политика.