АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Радикалдемократи, които са били депутати в българските народни събрания до 1949 г. Печат

Анастас Петров (депутат в ХХVІ Обикновено народно събрание)

Ангел Станков (депутат в ХVІІІ и ХХІV Обикновено народно събрание)

Антон Страшимиров (депутат в ХІІ и ХІІІ Обикновено народно събрание)

Асен Цанов (депутат в ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Венелин Ганев (депутат в ХХІ Обикновено народно събрание)

Владимир Арнаудов (депутат в VІ Велико народно събрание и в ХХVІ Обикновено народно събрание)

Георги Генов (депутат в ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Димитър Търкаланов (депутат в ХХІV Обикновено народно събрание)

Димо Бурилков (депутат в ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Жеко Желябов (депутат в ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Жико Струнджев (депутат в ХХІV и ХХV Обикновено народно събрание)

Илия Георгов (депутат в V Велико народно събрание и в ХІІ, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ и ХХІІ Обикновено народно събрание)

Йосиф Фаденхехт (депутат в V Велико народно събрание и в ХVІ, ХVІІ, ХІХ, ХХІ и ХХІІ Обикновено народно събрание)

Коста Сидеров (депутат в ХІV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Митьо Семов (депутат в ХІХ Обикновено народно събрание)

Найчо Цанов (депутат в V Велико народно събрание и в ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ Обикновено народно събрание)

Никола Андреев (депутат в ХХІІ Обикновено народно събрание)

Никола Найденов (депутат в ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Никола Савчев (депутат в ХІІ и ХІХ Обикновено народно събрание)

Панайот Денев (депутат в ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Пенчо Костурков (депутат в VІ Велико народно събрание и в ХХVІ Обикновено народно събрание)

Петко Стоянов (депутат в VІ Велико народно събрание и в ХVІІІ, ХІХ, ХХІ, ХХІІІ и ХХІV Обикновено народно събрание)

Петър Каратодоров (депутат в ХVІІІ и ХІХ Обикновено народно събрание)

Петър Тодоров (депутат в ХХІ Обикновено народно събрание)

Сирко Петков (депутат в ХХІV и ХХV Обикновено народно събрание)

Стефан Радионов (депутат в ХХІV и ХХV Обикновено народно събрание)

Стоян Костурков (депутат в ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХІ и ХХІІІ Обикновено народно събрание)

Тодор Влайков (депутат в V Велико народно събрание и в ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІ и ХХІІ Обикновено народно събрание)

Христо Юруков (депутат в VІ Велико народно събрание и в ХХVІ Обикновено народно събрание)