АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Хронология на българските правителства, в които е имало политически дейци - членове на РДП Печат

Тридесет и шесто правителство на Царство България
(21. VІ. 1918 - 17. Х. 1918 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Демократическата и Радикалдемократическата партия. Правителството е назначено с Указ № 4 от 21. VІ. 1918 г. на цар Фердинанд, обнародван в "Държавен вестник", бр. 138 от 22. VІ. 1918 г. Министър-председател е Александър Малинов от Демократическата партия.

Радикалдемократите в правителството са:

1. Стоян Костурков - министър на народното просвещение
2. проф. Йосиф Фаденхехт - министър на правосъдието


Тридесет и седмо правителство на Царство България
(17. Х. 1918 - 28. ХІ. 1918 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Демократическата, Радикалдемократическата, Прогресивнолибералната, Народната партия, Българския земеделски народен съюз и Българската работническа социалдемократическа партия (обединена). Правителството е назначено с Указ № 11 от 17. Х. 1918 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 235 от 18. Х. 1918 г. Министър-председател е Александър Малинов от Демократическата партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на народното просвещение


Тридесет и осмо правителство на Царство България
(28. ХІ. 1918 - 7. V. 1919 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Народната, Прогресивнолибералната, Радикалдемократическата партия, Българския земеделски народен съюз и Българската работническа социалдемократическа партия. Правителството е назначено с Указ № 14 от 28. ХІ. 1918 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 268 от 28. ХІ. 1918 г. Министър-председател е Теодор Теодоров от Народната партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на народното просвещение

Тридесет и девето правителство на Царство България
(8. V. 1919 - 6. Х. 1919 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Народната, Прогресивнолибералната, Радикалдемократическата партия, Българския земеделски народен съюз и Българската работническа социалдемократическа партия. Правителството е назначено с Указ № 8 от 7. V. 1919 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 27 от 8. V. 1919 г. Министър-председател е Теодор Теодоров от Народната партия.

Радикалдемократи в правителството са:

1. Стоян Костурков - министър на народното просвещение
2. проф. Венелин Ганев - министър на правосъдието


Четиридесет и второ правителство на Царство България
(9. VІ. 1923 - 22. ІХ. 1923 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Народния сговор, Конституционния блок (Демократическа, Радикалдемократическа и Обединена народнопрогресивна партия), Военния съюз и Българската работническа социалдемократическа партия (широки социалисти). Правителството е назначено с Указ № 2 от 9. VІ. 1923 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 54 от 9. VІ. 1923 г. Министър-председател е проф. Александър Цанков от Народния сговор.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Петър Тодоров - министър на финансите

Четиридесет и трето правителство на Царство България
(22. ІХ. 1923 - 4. І. 1926 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Демократическия сговор и Българската работническа социалдемократическата партия (широки социалисти). Правителството е назначено с Указ № 9 от 22. ІХ. 1923 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 142 от 22. ІХ. 1923 г. Министър-председател е проф. Александър Цанков от Демократическия сговор.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Петър Тодоров - министър на финансите

Четиридесет и четвърто правителство на Царство България
(4. І. 1926 - 12. ІХ. 1928 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Демократическия сговор. Правителството е назначено с Указ № 3 от 4. І. 1926 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 228 от 5. І. 1926 г. Министър-председател е Андрей Ляпчев от Демократическия сговор.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Никола Найденов - министър на народното просвещение; от 3. ІІІ. до 12. ІХ. 1928 г. е управляващ Министерството на железниците, пощите и телеграфите (ДВ, бр. 272 от 1918 г.)

Четиридесет и пето правителство на Царство България
(12. ІХ. 1928 - 15. V. 1930 г.)

Кабинетът е образуван от членове на Демократическия сговор. Правителството е назначено с Указ № 10 от 12. ІХ. 1928 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 133 от 12. ІХ. 1928 г. Министър-председател е Андрей Ляпчев от Демократическия сговор.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Никола Найденов - министър на народното просвещение


Четиридесет и седмо правителство на Царство България
(29. VІ. 1931 - 12. Х. 1931 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Народния блок (Демократическа, Радикална, Националлиберална партия - с лидер Георги Петров, и Български земеделски народен съюз "Врабча 1"). Правителството е назначено с Указ № 11 от 29. VІ. 1931 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 70 от 29. VІ. 1931 г. Министър-председател е Александър Малинов от Демократическата партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на железниците, пощите и телеграфите


Четиридесет и осмо правителство на Царство България
(12. Х. 1931 - 7. ІХ. 1932 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Народния блок (Демократическа, Радикална, Националлиберална партия - с лидер Георги Петров, и Български земеделски народен съюз "Врабча 1"). Правителството е назначено с Указ № 3 от 12. Х. 1932 г. на цар Борис ІІІ, който не е обнародван в "Държавен вестник". Министър-председател е Никола Мушанов от Демократическата партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на железниците, пощите и телеграфите


Четиридесет и девето правителство на Царство България
(7. ІХ. 1932 - 31. ХІІ. 1932 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Народния блок (Демократическа, Радикална, Националлиберална партия - с лидер Георги Петров, и Български земеделски народен съюз "Врабча 1"). Правителството е назначено с Указ № 7 от 7. ІХ. 1932 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 129 от 8. ІХ. 1932 г. Министър-председател е Никола Мушанов от Демократическата партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на железниците, пощите и телеграфите


Петдесето правителство на Царство България
(31. ХІІ. 1932 - 19. V. 1934 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Народния блок (Демократическа, Радикална, Националлиберална партия - с лидер Георги Петров, и Български земеделски народен съюз "Врабча 1"). Правителството е назначено с Указ № 3 от 31. ХІІ. 1932 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 224 от 2. І. 1933 г. Министър-председател е Никола Мушанов от Демократическата партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на железниците, пощите и телеграфите - от 31. ХІІ. 1932 г. до 5. V. 1934 г.


Петдесет и първо правителство на Царство България
(19. V. 1934 - 22. І. 1935 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на ПК "Звено" и Военния съюз. Правителството е назначено с Указ № 2 от 19. V. 1934 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 38 от 19. V. 1934 г. Министър-председател е Кимон Георгиев от ПК "Звено".

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Петър Тодоров - министър на финансите


Петдесет и второ правителство на Царство България
(22. І. 1935 - 21. ІV. 1935 г.)

Кабинетът е образуван от дейци на Военния съюз и граждански експерти. Правителството е назначено с Указ № 21 от 22. І. 1935 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 16 от 22. І. 1935 г. Министър-председател е ген. Пенчо Златев от Военния съюз.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. Михаил Календеров - министър на правосъдието - от 22. І. 1935 до 29. І. 1935 г. и
управляващ Министерството на финансите за същия период;министър на финансите - от 29. І. 1935 до 21. ІV. 1935 г.


Петдесет и пето правителство на Царство България
(4. VІІ. 1936 - 14. ХІ. 1938 г.)

Кабинетът е образуван от военни и граждански експерти. Правителството е назначено с Указ № 282 от 4. VІІ. 1936 г. на цар Борис ІІІ, обнародван в "Държавен вестник", бр. 47 от 4. VІІ. 1936 г. Министър-председател е Гьорги Кьосеиванов.

Министър в правителството, който е бил член на Радикалдемократическата партия в България, е:

1. проф. Георги Манев - министър на правосъдието - от 24. І. 1938 до 14. ХІ. 1938 г.


Шестдесет и второ правителство на Царство България
(9. ІХ. 1944 - 31. ІІІ. 1946 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Отечествения фронт (Народен съюз "Звено", Българска работническа партия - комунисти, Български земеделски народен съюз, Българска работническа социалдемократическа партия - с лидер Димитър Нейков, Радикална партия - с лидер Стоян Костурков, както и независими интелектуалци). Правителството е назначено с Укази № 4 и 5 от 9. ІХ. 1944 г. на регентите Тодор Павлов, Цвятко Бобошевски и проф. Венелин Ганев, обнародван в "Държавен вестник", бр. 197 от 9. ІХ. 1934 г. Министър-председател е Кимон Георгиев от ПК "Звено".

Министри в правителството, който са били членове на Радикалдемократическата партия в България:

1. проф. Петко Стоянов - министър на финансите - от 9. ІХ. 1944 до 17. VІІІ. 1945 г.
2. Стоян Костурков - министър на железниците, пощите и телеграфите - от октомври 1945 г. до 31. ІІІ. 1946 г.


Шестдесет и трето правителство на Царство България
(31. ІІІ. 1946 - 22. ХІ. 1946 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Отечествения фронт (Народен съюз "Звено", Българска работническа партия - комунисти, Български земеделски народен съюз - с лидер Александър Оббов, Българска работническа социалдемократическа партия - с лидер Димитър Нейков, Радикална партия - с лидер Стоян Костурков, както и независими интелектуалци). Правителството е назначено с Укази № 6 и 7 от 31. ІІІ. 1946 г. на регентите Тодор Павлов, Цвятко Бобошевски и проф. Венелин Ганев, обнародван в "Държавен вестник", бр. 74 от 1. ІV. 1946 г. Министър-председател е Кимон Георгиев от ПК "Звено".

Радикалдемократ в правителството е :

1. Стоян Костурков - министър на народното просвещение


Седемдесет и девето правителство на Република България
(8. ХІ. 1991 - 30. ХІІ. 1992 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Съюза на демократичните сили (Демократическа, Радикалдемократическа, Нова социалдемократическа, Социалдемократическа, Консервативна и екологична партия, Обединен демократичен център, Български земеделски народен съюз "Никола Петков" в СДС, Федерация на клубовете за демокрация, Национално движение "Екогласност", Движение "Гражданска инициатива", Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г. - частта, останала в СДС, Християнски съюз "Спасение", Независимо дружество за защита правата на човека в България - политически клуб, Федерация на независимите студентски дружества - частта, останала в СДС, Християндемократичен фронт, Алтернативна социаллиберална партия, Републиканска партия, Български демократичен форум, Партия либерален конгрес, както и безпартийни симпатизанти на СДС). Правителството е създадено с Решение на ХХХVІ ОНС, публикувано в "Държавен вестник", бр. 94 от 1991 г. Министър-председател е Филип Димитров - председател на Координационния съвет на СДС, член на Консервативната и екологична партия.

Радикалдемократ в правителството е :

1. проф. Елка Константинова - министър на културата


Осемдесет и първо правителство на Република България
(17. Х. 1994 - 26. І. 1995 г.)

Правителството е служебно, назначено е с Указ № 210 от 17. Х. 1994 г. на президента на Република България - Желю Желев. Министър-председател е Ренета Инджова.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Кирил Велев - министър на търговията


Осемдесет и четвърто правителство на Република България
(21. V. 1997 - 24. VІІ. 2001 г.)

Кабинетът е образуван от политически дейци на Обединените демократични сили (Съюз на демократичните сили и присъдружните му партии и организации: Радикалдемократическа, Социалдемократическа, Нова социалдемократическа, Консервативна и екологична, Републиканска партия, Обединен християндемократически център, Християндемократически съюз - частта, останала в СДС, Български демократичен форум, Демократическа партия - 1896, Земеделски демократичен съюз, Национален клуб за демокрация, Национално движение "Екогласност", Движение "Гражданска инициатива" - СДС, Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г. - частта, останала в СДС, Независимо дружество за защита правата на човека в България - политически клуб, и Федерация на независимите студентски дружества - частта, останала в СДС; Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия; Вътрешна македонска революционна организация и Българска социалдемократическа партия - с лидер Йордан Нихризов). Правителството е създадено с Решение на ХХХVІІІ ОНС от 21. V. 1997 г., публикувано в "Държавен вестник", бр. 41 от 1997 г. Министър-председател е Иван Костов - председател на СДС.

Радикалдемократ в правителството е :

1. Надежда Михайлова - министър на външните работи

 

 Използвана литература, биографични данни и снимки:

  • Стенографски дневници на всички народни събрания от 1903 до 2001 г.
  • Христо Стефанов. Българската радикална партия 1906 - 1949, София, 1984
  • Веска Николова и Димитър Саздов. Програми и програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879 - 1918, София, 1992
  • Йорданка Гешева. Държавната институция Велико народно събрание 1879 - 1911, София, 2001
  • Ташо Ташев. Министрите на България 1879 - 1999, София, 1999
  • Ангел Цураков. Енциклопедия правителствата на България 1879 - 2001 г., София, 2001
  • Милен Куманов и Таня Николова. Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1879 - 1999, София, 1999
  • Биографични данни и снимки на депутати в VІІ ВНС, ХХХVІ, ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ ОНС - предоставени от Парламентарния информационен център
  • Кой кой е в българската политика - http://www.online.bg/WhoIndex.htm