АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Радикалдемократи, които са били министри в българските правителства Печат

Венелин Ганев (министър на правосъдието във втория кабинет на Теодор Теодоров - от 7. V. 1919 до 6. Х. 1919 г.)

Георги Манев (министър на народното просвещение във втория кабинет на Георги Кьосеиванов - от 24. І. 1938 до 14. ХІ. 1938 г.)

Елка Константинова (министър на културата в правителството на Съюза на демократичните сили, начело с Филип Димитров - от 8. ХІ. 1991 до 30. ХІІ. 1992 г.)

Йосиф Фаденхехт (министър на правосъдието в третия кабинет на Александър Малинов - от 21. VІ. 1918 до 17. Х. 1918 г.)

Кирил Велев (министър на търговията в служебното правителство, начело с Ренета Инджова - от 17. Х. 1994 до 26. І. 1995 г.)

Михаил Календеров (министър на правосъдието и управляващ Министерството на финансите - от 22. І. 1935 до 29. І. 1935 г., и министър на финансите - от 29. І. 1935 до 21. ІV. 1935 г. - в правителството, начело с ген. Петко Златев)

Надежда Михайлова (министър на външните работи в правителството на Обединените демократични сили, начело с Иван Костов - от 21. V. 1997 до 24. VІІ. 2001 г.)

Никола Найденов (министър на просвещението - от 4. І. 1926 г. до 12. ІХ. 1928 г. - в първия кабинет на Андрей Ляпчев, от 3. ІІІ. 1928 до 12. ІХ. 1928 г. е и управляващ Министерството на железниците, пощите и телеграфите; министър на просвещението и във втория кабинет на Андрей Ляпчев - от 12. ІХ. 1928 до 15. V. 1930 г.)

Петко Стоянов (министър на финансите във втория кабинет на Кимон Георгиев - от 9. ІХ. 1944 до 17. VІІІ. 1945 г.)

Петър Тодоров (министър на финансите в първия кабинет на проф. Александър Цанков - от 9. VІ. 1923 г. до 22. ІХ. 1923 г., във втория кабинет - от 22. ІХ. 1923 до 4. І. 1926 г., и в първия кабинет на Кимон Георгиев - от 19. V. 1934 до 22. І. 1935 г.)

Стоян Костурков (министър на просвещението в третия и четвъртия кабинет на Александър Малинов - от 21. VІ. 1918 до 28. ХІ. 1918 г., и в първия и втория кабинет на Теодор Теодоров - от 28. ХІ. 1918 до 6. Х. 1919 г.; министър на железниците, пощите и телеграфите в петия кабинет на Александър Малинов - от 29. VІ. 1931 до 12. Х. 1931 г., и в първия, втория и третия кабинет на Никола Мушанов - от 12. Х. 1931 до 5. V. 1934 г.; министър на народното просвещение във втория и третия кабинет на Кимон Георгиев - от 29. ІХ. 1945 до 22. ХІ. 1946 г.)